Kierunek fizjoterapia

Studia magisterskie jednolite i II stopnia

Jesteśmy pierwszą w Polsce niepubliczną Uczelnią z kilkunastoletnim doświadczeniem, kształcącą przyszłych fizjoterapeutów.

Kierunek z przyszłością

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się rekreacyjna aktywność fizyczna i uprawianie różnych, często niebezpiecznych, dyscyplin sportowych.

Dla Ciebie!

Stawiamy na nowoczesność i praktyczne wykształcenie, zgodne z oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców.

Zajęcia praktyczne

Zdobyte umiejętności studenci mają okazję wykorzystać w różnych imprezach masowych o charakterze sportowym, w których Uczelnia bierze udział.

Rozpocznij swoją karierę i zdobywaj doświadczenie dołączając do grona naszych studentów

ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE WYBIERZ STUDIA

Dołącz do grona naszych studentów

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

  • jednolite magisterskie
  • studia II stopnia
Studia magisterskie - jednolite i uzupełniające (II stopnia)

Jesteśmy pierwszą w Polsce niepubliczną Uczelnią z kilkunastoletnim doświadczeniem, kształcącą przyszłych fizjoterapeutów na poziomie studiów magisterskich. Nasza doświadczona i dobrze wykształcona kadra przygotowuje przyszłych fizjoterapeutów do prowadzenia samodzielnej i wszechstronnej praktyki fizjoterapeutycznej. Kształcimy studentów w systemie jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uzupełniających, dwuletnich studiów magisterskich.

Kierunek z przyszłością

Fizjoterapia jest zawodem łączącym medycynę ze sportem. Życie w ciągłym biegu i stresie powoduje, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się rekreacyjna aktywność fizyczna i uprawianie różnych, często niebezpiecznych, dyscyplin sportowych. Równocześnie rosnąca świadomość dbałości o własne zdrowie i utrzymanie wysokiej sprawności powoduje, że z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fizjoterapeutów.
Wszechstronne wykształcenie teoretyczne i praktyczne, dopasowane do wymogów współczesnego rynku pracy zdobyte na naszej Uczelni ułatwia znalezienie satysfakcjonującej pracy i sprawne funkcjonowanie w różnych publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, do których należą przychodnie, szpitale, oddziały ratunkowe, kliniki, sanatoria, gabinety lekarskie, kluby sportowe, hospicja, domy opieki, ośrodki sportowe, SPA & Wellness, kluby fitness. Absolwent może również rozwijać własną praktykę fizjoterapeutyczną.

Dla Ciebie!

Wyższa Szkoła Fizjoterapii stwarza swoim studentom bardzo dobre warunki do zdobywania wiedzy. Już od pierwszego semestru obok wiedzy teoretycznej studenci nabywają wiedzę praktyczną.
Ćwiczenia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach. Pomocną w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy jest biblioteka wyposażona w najnowsze pozycje z obszaru nauk medycznych. Uczelnia posiada własne nowocześnie wyposażone Centrum Edukacji i Rehabilitacji Medycznej, w której studenci odbywają ćwiczenia, seminaria i praktyki w bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Uczelnia współpracuje ponadto z wieloma nowoczesnymi placówkami służby zdrowia na terenie miasta, z którymi posiada długoletnie umowy.
Stawiamy na nowoczesność i praktyczne wykształcenie, zgodne z oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców.

Zajęcia praktyczne

Większość zajęć łączy wiedzę teoretyczną z równoczesnym zdobywaniem umiejętności praktycznych w ramach wielu, zróżnicowanych przedmiotów jak: anatomia, kinezyterapia, higiena i elementy pielęgnacji ciała, fizykoterapia, masaż, odnowa biologiczna, terapia manualna i inne metody specjalne, medycyna fizykalna i balneoklimatologia (realizowana w sanatorium w Lądku Zdrój), diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, fizjoterapia w medycynie sportowej, nordic walking, gry i zabawy ruchowe, atletyka terenowa. Przedmioty kliniczne (ortopedia, neurologia, choroby wewnętrzne, chirurgia i onkologia, pediatria, geriatria) praktycznie realizowane są w placówkach służby zdrowia. Zdobyte umiejętności studenci mają okazję wykorzystać w różnych imprezach masowych o charakterze sportowym, w których Uczelnia bierze udział zapewniając uczestnikom odnowę biologiczną (półmaratony, zawody nordic walking).

Własna baza praktyczna fizjoterapii

Czytaj więcej