Władze uczelni

Organy jednoosobowe

Rektor

Rektor - dr hab. Andrzej Czamara
profesor nadzw. WSF
specjalista w dziedzinie fizjoterapii
kliknij aby przeczytać więcej o Rektorze

Kanclerz

Kanclerz - inż. Renata Czamara

Prorektorzy:

 • Prorektor ds. kształcenia - dr n. med. Andrzej Bugajski

 • Prorektor ds. studenckich - dr Andrzej Zaleski

Pełnomocnik rektora na kierunku kosmetologia - dr Zbigniew Kaptur

Senat - organ kolegialny uczelni

Skład senatu uczelni:

 • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Czamara - Przewodniczący Senatu, Rektor
 • inż. Renata Czamara - Kanclerz
 • dr n. med. Andrzej Bugajski - Przedstawiciel Założyciela Prorektor ds. kształcenia
 • dr Andrzej Zaleski - Przedstawiciel Założyciela, Prorektor ds. studenckich
 • prof. dr hab. Andrzej Wall - Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Dariusz Gaca - Przedstawiciel Założyciela, Kwestor
 • prof. dr hab. Stanisław Lochyński - Przedstawiciel Założyciela, Dyrektor Instytutu Kosmetologii
 • dr Aleksandra Królikowska - Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Dorota Janiec - Koncewicz - Przedstawiciel pracowników uczelni
 • Jacek Konieczny - Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 • Adriana Fedyk - Przedstawiciel Samorządu Studenckiego