Działalność naukowo-społeczna

Kongresy

Od paru lat studenci z naszej uczelni biorą udział w ogólnopolskich kongresach fizjoterapii zgłaszając autorskie prace jak i tworząc komitety naukowe.
Oprócz pomocy jaką wkładają w organizację mogą również posłuchać wykładów prowadzonych przez różnych profesorów, doktorów lub magistrów.
Ostatnie kongresy w których braliśmy udział:

Konferencje Naukowo-Szkoleniowe pod hasłem
"Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych"
26-27listopada 2012r, Warszawa

Konferencja Naukowa pt. „Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży – cele i efekty, uwarunkowania doboru metod terapeutycznych”
9-10 listopada 2012r, Warszawa

I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy
21-22 października 2011r Warszawa

Narząd Ruchu-badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń
17-20 listopada 2011r Łódź


XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
23 - 25 IX 2010, Łódź

VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa
16 kwietnia 2010,Warszawa
Cykliczne Sympozjum studenckich kół naukowych” Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji”

Nagrody i wyróżnienia

Ocena siły mięśni rotatorów stawu kolanowego podczas czteroetapowego procesu rehabilitacji u mężczyzn po rekonstrukcji ACL.
The assessment of the strength of knee joint rotator muscles during a four-stage rehabilitation process in males following an ACL reconstruction
Andrzej Czamara, Łukasz Szuba, Aleksandra Krzemińska
VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI, ŁÓDŹ, 23 - 25 IX 2010-10-05
Obiektywna ocena siły mięśni rotatorów stawu kolanowego pacjentów po endoskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Badanie pilotażowe. - Łukasz Szuba, Aleksandra Krzemińska, Andrzej Czamara
CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 16 kwietnia 2010 r.**