Zadania i cele

Działalność w zakresie spraw studenckich

  • Reprezentowanie studentów na posiedzeniu Senatu oraz na forum Parlamentu Studentów RP
  • Komisja Stypendialna - stypendia socjalne
  • Rada Biblioteczna
  • Komisja dyscyplinarna
  • Imprezy, wydarzenia kulturalne oraz sportowe
  • Rozwój studentów - informowanie o konferencjach, szkoleniach, Studenckie Towarzystwo Naukowe
  • Przepływ informacji pomiędzy władzami uczelni, wykładowcami a studentami ( terminy egzaminów, wpisy, konsultacje )
  • Obsługa forum i strony STN
  • Pomoc studentom - w nauce, formalnościach itp.

Krwodastwo oraz DKMS

Od pięciu lat dwa razy do roku odbywa się Organizacja zbiórki krwi na terenie Wyższej Szkoły Fizjoterapii w ramach akcji „Studenci WSF ratują życie”,
współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu, Europejską Unią Krwi i organizatorami ogólnopolskiej kampanii Krewniacy.pl