Zarządzenia Rektora

Zarządzenia Rektora 2017

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia w sprawie zmiany statusów od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018

TRYB NIESTACJONARNY

Zarządzenie Prorektora z 26.09.2017 roku fizjoterapia studia licencjackie niestacjonarne
Zarządzenie Prorektora z 26.09.2017 roku kosmetologia studia licencjackie niestacjonarne
Zarządzenie Prorektora z 26.09.2017 roku kosmetologia studia magisterskie niestacjonarne
Zarządzenie Prorektora z 26.09.2017 roku fizjoterapia studia magisterskie niestacjonarne


TRYB STACJONARNY


Zarządzenie nr 1/III/2017 ZAŁOŻYCIELA Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.03.2017 r. w sprawie nadania nowego Statutu uczelni

Zarządzenie Założyciela Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu w sprawie nadania nowego statutu uczelni


UCHWAŁA NR 3/III/2017 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Studiów w Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała Senatu w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Studiów


Zarządzenie Prorektora ds. studenckich w sprawie przyznanych stypendiów na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Prorektora ds. studenckich z 15.03.2017


Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia w sprawie zmiany statusów od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 .

TRYB NIESTACJONARNY


** TRYB STACJONARNY**

Zarządzenia Rektora 2015

Zarządzenia Rektora w sprawie dni wolnych od zajęć

Zarządzenia Rektora w sprawie opłat za naukę w roku akademickim 2015/2016.

Zarządzenia Prorektora ds. studenckich w sprawie wypłacania świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016.

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia w sprawie zmiany statusów od semestru zimowego roku akademickiego 2015/2016.

Zarządzenia Rektora w sprawie zmiany statusów w trybie odwoławczym na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

Zarzadzenie nr 8 z dnia 10.03.2015 r.

Zarządzenia Prorektora ds. studenckich w sprawie przyznanych stypendiów w roku akademickiego 2014/2015.

Zarzadzenie nr 9 z dnia 10.03.2015 r.

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia w sprawie zmiany statusów od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015.

Zarządzenia Rektora 2014

Zarządzenia prorektora ds. studenckich w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy materialnej

Zarządzenia rektora w sprawie opłat za naukę

Zarządzenia prorektora ds. kształcenia w sprawie zmiany statusów od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenia rektora w sprawie opłat za naukę


Zarządzenia prorektora ds. kształcenia w sprawie zmiany statusów od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014:


Studia niestacjonarne - zarządzenia z dnia 25.02.2014 r.

Zarządzenia Rektora 2013

Zarządzenia Rektora w sprawie przyznanych stypendiów w roku akademiskim 2013/2014


Zarządzenia Rektora w sprawie wysokości czesnego w roku akademiskim 2013/2014

Zarządzenie Rektora nr 39 z dnia 19.11.2013 r.

Zarządzenie Rektora nr 40 z dnia 19.11.2013 r.

Zarządzenie Rektora nr 41 z dnia 19.11.2013 r.

Zarządzenie Rektora nr 42 z dnia 19.11.2013 r.

Zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 19.11.2013 r.


Zarządzenia prorektora ds. kształcenia w sprawie zmiany statusów od semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014


Zarządzenie rektora w sprawie godzin rektorskich dnia 09 maja 2013 r.

Zarządzenie prorektora ds. studenckich w sprawie stypendiów przyznanych od semestru letniego 2012/2013

Zarządzenie rektora w sprawie odwołań od skreśleń z listy studentów

Zarządzenia prorektora ds. kształcenia w sprawie skreśleń z listy studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013:

Zarządzenia prorektora ds. kształcenia w sprawie zmiany statusów od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013:

Zarządzenia Rektora 2012

Zarządzenia dotyczące stypendiów w roku akademickim 2012/2013:

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące skreśleń z listy studentów:

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące kontynuacji studiów (zmiany statusu studentów):

Zarządzenia Rektora dotyczące wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenia Rektora dotyczące zmiany opłaty za naukę

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące skreśleń z listy studentów

Zarządzenie przewodniczącego Komisji Stypendialnej - rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendiów w semestrze letnim, w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące skreśleń z listy studentów

niestacjonarny

niestacjonarny

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące kontynuacji studiów (zmiany statusu studentów).

studia II stopnia, tryb niestacjonarny

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące kontynuacji studiów (zmiany statusu studentów).

studia I stopnia, tryb niestacjonarny

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące skreślenia z listy studentów

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące kontynuacji studiów (zmiany statusu studentów).

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące skreślenia z listy studentów

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące kontynuacji studiów (zmiany statusu studentów).

Zarządzenia Rektora 2011

Zarządzenia rektora dotyczące zmiany opłaty za naukę

Zarządzenia Rektora w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz listy osób którym przyznano stypendia:

Zarządzenia Rektora w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenia Rektora - podania rozpatrzone w trybie odwoławczym

Zarządzenia Rektora dotyczące wprowadzenia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSF

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

Załączniki do regulaminu:
1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej.
2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.
4. Odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej.
5. Wykaz wymaganych dokumentów.
6. Wnisek o przyznanie zapomogi.

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące skreślenia z listy studentów

Zarządzenia Prorektora ds. kształcenia dotyczące wpisów warunkowych, wznowienia studiów, powtarzania przedmiotów, zmiany statusu itp.

Zarządzenia rektora dotyczące zmiany opłaty za naukę

Zarządzenie rektora dotyczące ustanowienia Dnia Rektorskiego

Zarządzenia rektora dotyczące stypendiów

Zarządzenia rektora dotyczące kontynuacji studiów i skreśleń