Publikacje - skrypty

Skrypty pracowników WSF

Publikacje - kierunek fizjoterapia

Publikacje - kierunek kosmetologia

Skrypty pracowników Wyższej Szkoły Fizjoterapii

 • Brzezińska E. Konspekt do wykładów i ćwiczeń z chemii surowców kosmetycznych dla studentów I roku kosmetologii Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Wrocław 2004
 • Glinka R. Przewodnik po recepturze kosmetycznej. Podręcznik dla studentów kosmetologii. Wrocław 2001
 • Glinka R. Przewodnik po technologii formy kosmetyków. Podręcznik dla studentów kosmetologii. Wrocław 2001
 • Kierunki Rozwoju Fizjoterapii. Materiały Międzynarodowego XIV Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Wrocław 19- 21 październik 2007
 • Kochański J.W. Kompendium balneoterapii. Wrocław 2000
 • Kochański J.W. Lecznictwo uzdrowiskowe. Wrocław 2008
 • Kochański J.W. Vademecum fizykoterapii. Wrocław 2003
 • Laber W. Kompendium z masażu klasycznego przeznaczone dla studentów fizjoterapii. Wrocław 2003
 • Ocena skuteczności leczenia operacyjnego oraz fizjoterapii w wybranych urazach i chorobach kończyn dolnych. Sympozjum naukowe (streszczenia). Wrocław 22- 23 luty 2003
 • Postępy w leczeniu wybranych chorób i urazów narządu ruchu. Seminarium (streszczenia). Wrocław 16- 17 grudzień 2000
 • Rogóż M., Jarosz J. Wykłady z Kosmetologii dla studentów II roku kierunku Kosmetologii. Wrocław 2007
 • Substancje pochodzenia roślinnego oraz ich zastosowanie w terapii naturalnej i kosmetyce. Red. A. Matkowski, M. Rogóż, A. Noculak- Palczewska. Wrocław 2008
 • Zaleski A. Kończyna górna i dolna. Zeszyt ćwiczeń. Część I. Wrocław 2003