Praktyki zawodowe

I ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK

 1. Uczelnia stwarza studentom warunki do indywidualnego odbycia praktyk w trakcie trwania roku akademickiego.
 2. Za merytoryczną realizacje praktyk studenckich odpowiada kierownik praktyk.
 3. Skierowanie na praktyki wystawia kierownik praktyk. Student otrzymuje dzienniczek praktyk wraz z programem oraz kartę zaliczeń.
 4. Podczas praktyki student realizuje zadania zapisane przez uczelnie w programie oraz program ustalony w gabinecie kosmetycznym.
 5. Student prowadzi na bieżąco dokumentacje w dzienniku praktyk w postaci codziennych zapisów, czynności wykonywanych podczas praktyki, potwierdzony podpisem i pieczątką opiekuna.
 6. Wypełniony dzienniczek praktyk wraz z kartą zaliczeń, student składa do kierownika praktyk w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu praktyk.
 7. Godzina praktyki trwa 45 minut.

II WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYK

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki.
 2. Student zobowiązany jest do przedłożenia kierownikowi praktyk wypełnionego dzienniczka oraz karty zaliczeń.
 3. Wpisu do indeksu dokonuje kierownik praktyk.
 4. Dzienniczek praktyk jest dołączony do dokumentacji studiów i pozostaje w uczelni.
 5. Nie zaliczenie praktyki uniemożliwia ukończenia studiów i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.
 6. Student może odbyć praktykę w miejscu zamieszkania po przedstawieniu oświadczenia, ze zostanie na tą praktykę przyjęty.
 7. Student może odbywać praktykę w innym terminie niż przewiduje plan roku akademickiego, po uzgodnieniu terminu oraz miejsca jej odbywania.
 8. Osobą odpowiedzialną za wyznaczenie miejsca praktyk na terenie Wrocławia jest kierownik praktyk.

Placówki służby zdrowia, w których odbywają się praktyki zawodowe

 • Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej
  Wyższa Szkoła Fizjoterapii
  ul. Kościuszki 4
  Wrocław

 • NZOZ Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji
  INTEGRA
  ul. Kamieńskiego 73
  Wrocław

 • NZOZ Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji
  INTEGRA
  ul. Olszewskiego 35
  Wrocław

 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
  Dział Rehabilitacji Leczniczej- Fizjoterapii
  ul. Traugutta 116
  Wrocław

 • NZOZ „CREATOR”
  Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji
  ul. Lotnicza 37
  Wrocław
  ul. Paderewskiego 35
  Wrocław

 • Centrum Medyczne PROMEDIS
  ul. Rękodzielnicza 16
  Wrocław

 • Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej
  ul. Chopina 5/7
  Wrocław

 • Sygnum Medical
  ul. Kukuczki 5/15
  Wrocław

 • Szpital MSWiA
  ul. Ołbińska 32
  Wrocław

Gabinety kosmetyczne

GABINET KOSMETYCZNY

UL.KOŁŁĄTAJA 21
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL.ŻEROMSKIEGO 41/1a
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL. NIEMCEWICZA 6c
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL. DRUKARSKA 38
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL MRĄGOWSKA 70
Wrocław

STUDIO KOSMETYCZNE „ANNA”

UL. STYSIA 35b
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL. DOMEYKI 1
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY W D.S. PRZEGUBOWIEC

UL. KAMIENNA 35/37
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL INFLANCKA 4
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL. OSTATNI GROSZ 6
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

Ul. PORANNA 41
Wrocław

SALON KOSMETYCZNY MARTA

UL. JUGOSŁOWIAŃSKA 70
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 160
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL. OŁOWIANA 11
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL. KAZIMIERSKA 15
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL. POŁANIECKA 17
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

Ul. ZWYCIĘSTWA 14e/1 LOK. 3
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL. ŚLICZNA 43 a
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

UL. NENCKIEGO 17/1
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

Ul. RACŁAWICKA 27
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

Ul. SUDECKA 118
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

Ul. ORZECHOWA 18
Wrocław

GABINET KOSMETYCZNY

Ul. ŚW. ANTONIEGO 18/20 m. 2
Wrocław