Placówki Służby Zdrowia

Placówki służby zdrowia, w których odbywają się ćwiczenia z zakresu przedmiotów klinicznych

 • Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej

Wyższa Szkoła Fizjoterapii
ul. Kościuszki 4
Wrocław

 • Akademicki Szpital Kliniczny

ul. Borowska 213
Wrocław

 • Dolnośląskie Centrum Onkologii

Pl. Hirszfelda 12
Wrocław

 • Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc im. Dłuskiego

ul. Grabiszyńska
105 Wrocław

 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Marciniaka

ul. Traugutta
116 Wrocław

 • NZOZ „CREATOR” Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji

ul. Lotnicza 37
Wrocław

 • Szpital im. Szczeklika

ul. Chopina 5/7
Wrocław

 • Sygnum Medical

ul. Kukuczki 5/15
Wrocław

 • Szpital MSWiA

ul. Ołbińska 32
Wrocław

 • Instytut Medyczny EUROMEDICARE

ul. Pilczycka 144
Wrocław

 • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET

ul. Kamieńskiego 73a
Wrocław

 • Centrum Kardiologiczne PROCORDE Sp. z o.o.

ul. Nowowiejska 64/66
Wrocław

 • NZOZ Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji INTEGRA

ul. Kamieńskiego 73
Wrocław

 • Wojewódzki ZSOZ

ul. Dobrzyńska 21/23 Wrocław

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. JP II

Jaszkotle 21

 • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

ul. Weigla 5
Wrocław

 • Domy Pomocy Społecznej

ul. Mączna 3, ul Karmelkowa 25/27 Wrocław