Ośrodki dydaktyczno-naukowe

Placówki służby zdrowia, w których odbywają się ćwiczenia z zakresu przedmiotów klinicznych

Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej

"Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej"
Wyższa Szkoła Fizjoterapii
ul. Kościuszki 4
Wrocław

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
ul. Wolności 4
Lądek Zdrój