Kwestura ds. studenckich

Strona główna kwestury

Pomoc materialna

Ubezpieczenia zdrowotne

Faktury za edukację


Pracownicy

Kwestor: mgr Dariusz Gaca
Administracja: mgr Elżbieta Kalińska
ul. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław
1p. pokój 121, email: kwestor@wsf.wroc.pl
Dziekanat 1p
tel. 71 342 50 02 (wew: 2)
email: dziekanat@wsf.wroc.pl

Czym zajmuje się kwestura ds. studenckich?

Uwaga! Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w dziekanacie osobiście lub wysyłając prośbę na e-mail: dziekanat@wsf.wroc.pl

Wszelkie płatności należy uiszczać na rachunek uczelni:

WBK S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161
Uwaga!

  • Dokonując płatności proszę zawsze w tytule przelewu podawać imię i nazwisko studenta oraz numer indeksu (tożsamy z numerem umowy i legitymacji studenckiej).
  • Nie należy łączyć płatności za indeks, legitymację studencką, dyplom oraz wpis warunkowy z płatnościami za czesne.