Konferencja: ,,Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu skokowego i stopy ”

Alt text

PROGRAM KONFERENCJI

OPŁATY

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

19 - 20 czerwca 2015 r. Konferencja Naukowo - Szkoleniowa

,,Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu skokowego i stopy ”


Miejsce:

I dzień konferencji ( 19.06.2015 r. ) - Hotel Scandic - ul. Piłsudskiego 49-57 50-032 Wrocław (około 200 m od siedziby uczelni),
II dzień konferencji ( 20.06.2015 r. ) - Wyższa Szkoła Fizjoterapii i Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej 50-038 Wrocław, ul. T. Kościuszki 4 (II piętro)

ORGANIZATORZY

Alt text Alt text
Przewodniczący Komitetu Naukowego : dr hab. Andrzej Czamara prof. WSF, prof. dr hab. med. Andrzej Wall

Kontakt

Biuro organizacyjne

mgr Dorota Janiec-Koncewicz
e-mail: promo@wsf.wroc
tel: 71 / 342-50-02


Przewodniczący

dr hab. Andrzej Czamara prof. WSF
a.czamara@wsf.wroc.pl
Tel : 606 246 746

Zgłoszenia uczestnictwa

Aby wziąć udział w Konferencji należy zgłosić swój udział poprzez wypełnienie formularza i wniesienie stosownej opłaty.
W przypadku studentów i absolwentów kierunku fizjoterapia należy przedstawić odpowiednie dokumenty (zaświadczenie o studiowaniu lub ksero dyplomu).

Aby wypełnić formularz >>kliknij tutaj<<

Tematyka Konferencji

I. Klasyfikacja i diagnostyka dysfunkcji stawu skokowego i stopy.

II. Leczenie nieoperacyjne schorzeń stawu skokowego i stopy.

III. Fizjoterapia w leczeniu nieoperacyjnym schorzeń stawu skokowego i stopy.

IV. Metody leczenia operacyjnego i fizjoterapii po uszkodzeniach pełnej ciągłości aparatu więzadłowego, więzozrostu i po złamaniach w obrębie stawu skokowego i stopy.


Warsztaty ( uwaga: do warsztatów wymagane jest posiadanie własnego stroju zabiegowego ! ) :

 1. Praktyczne prowadzenie kompleksowej fizjoterapii po obrażeniach stawu skokowego - etapy postępowania.
 2. Techniki terapii manualnej na tkankach miękkich okolicy stawu skokowego i stopy.
 3. Trening funkcjonalny.
 4. ABC diagnostyki podoskopowej - dobór indywidualny wkładek FORMTHOTICS.
 5. Badanie ortopedyczne stawu skokowego wspomagane badaniem USG.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Alt text

Opłaty

 • Uczestnictwo w konferencji wynosi 200 złotych.
 • Uczestnictwo w konferencji studentów kierunku studiów fizjoterapia lub medycyna wynosi 140 złotych.
 • Uczestnictwo w jednym warsztacie - 70 złotych .
 • Uczestnictwo w jednym warsztacie studenta kierunku studiów fizjoterapia lub medycyna wynosi 50 złotych.
 • Uczestnictwo we wszystkich czterech warsztatach - 200 złotych.
 • Uczestnictwo we wszystkich warsztatach dla studentów kierunków fizjoterapia lub medycyna - 140 złotych.
 • Lunch za jeden dzień - 40 złotych.

Opłaty należy przelać na konto:

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu
50-038 Wrocław, ul. T. Kościuszki 4.
Bank Zachodni WBK 61 1090 1522 0000 0001 0333 0636

W tytule przelewu za udział w konferencji proszę dopisać ,,Konferencja ”. Za udział w warsztacie lub warsztatach z podaniem numeru lub numerów warsztatów proszę wpisać ,, Warsztat numer ...”. Opłata z lunch w dopiskiem ,, Lunch w dniu …. ”.
Opłata uczestnictwa w konferencji obejmuje udział w sesjach , materiały konferencyjne, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa.

Termin zgłoszenia i wniesienia opłat uczestnictwa w konferencji oraz w warsztatach mija z dniem 31.05. 2015 r.

Patronat Naukowy Konferencji

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej - dr med. Andrzej Bugajski

Zaproszeni wykładowcy zagraniczni:

Dr Bob Donatelli (USA)

Wykładowca Uniwersytetu Medycznego Las Vegas USA. Fizjoterapeuta , opiekun i koordynator programów fizjoterapeutycznych mistrzów Olimpijskich różnych dyscyplin. Koordynator programu fizjoterapeutycznych ATP tour.
Współpracownik Olimpijskich Komitetów Olimpijskich ,USA Kanady, Chin, Rumunii, Australii.
Autor licznych publikacji z zakresu fizjoterapii stawu skokowego, stopy i barku.
Koordynator Medyczny Europejskiego Programu Formthotics Medical System.

Komitet Naukowy

Przewodniczący :
Dr hab. Andrzej Czamara, prof. WSF
Prof. dr hab. med. Andrzej Wall


Prof. dr hab. Tadeusz Bober
Prof. dr hab. Szymon Dragan
Prof. dr hab. med. Andrzej Wall
Prof. dr hab. med. Jerzy Widuchowski
Dr hab. med. Wiesław Jan Kochański, prof. WSF
Dr hab. Med. Przemysław Minta, prof. WSF
Dr hab. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Dr hab. Wiesław Tomaszewski, prof. WSF
Dr hab. med. Wojciech Widuchowski, prof. WSF
Dr med. Andrzej Bugajski
Dr med. Maciej Kentel
Dr med. Krzysztof Kowalewski
Dr med. Kazimierz Kowalski
Dr Aleksandra Królikowska
Dr med. Maciej Nowak
Dr med. Paweł Reichert
Dr med. Jerzy Stodolny
Dr med. Marcin Szymański

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Andrzej Czamara prof. WSF
Dr Zbigniew Kaptur
Dr Andrzej Zaleski
Mgr Dorota Janiec Koncewicz
Lek. Sebastian Krupa
Mgr Katarzyna Krzemińska
Lek. Jakub Madej
Mgr Joanna Rybak
Lek. med. Maciej Starzyk
Mgr Łukasz Szuba