Konferencja PODOLOGIA - PROFILAKTYKA I LECZENIE

PROGRAM KONFERENCJI

OPŁATY

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

12 kwietnia 2014 - KONFERENCJA: PODOLOGIA - PROFILAKTYKA I LECZENIE

Instytut Kosmetologii Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu
zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji szkoleniowo - naukowej:

,,PODOLOGIA - PROFILAKTYKA I LECZENIE”

  • Termin - 12 kwietnia 2014 roku
  • Miejsce: Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 4.

Konferencja jest skierowana do kosmetologów, fizjoterapeutów, lekarzy dermatologów, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy medycyny sportowej.

Kontakt

Biuro organizacyjne

mgr Dorota Janiec-Koncewicz
e-mail: promo@wsf.wroc
tel: 71-342-50-02


Informacje merytoryczne

dr Magdalena Rogóż
tel. 602 450 550
magdalenarogoz@interia.pl

dr hab. prof. WSF Andrzej Czamara
tel. 606 246 746

Program:

08:50 - 08:55 Przywitanie uczestników Konferencji - Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Stanisław Lochyński
08:55 - 09:00 Uroczyste otwarcie Konferencji - JM Rektor dr hab. Andrzej Czamara prof. WSF

Sesja I

Moderatorzy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall
prof. dr hab. n. med. dr h.c. Kazimierz Kobus

9:00 - 9:20 Niektóre właściwości statyczne i dynamiczne stopy w praktyce lekarza ortopedy
lek. med. Michał Sokołowski

9:20 - 9:40 Zastosowanie metod diagnostyki w korekcji dysfunkcji stopy i stawu skokowego
lek. med. Maciej Nowak

9:40 - 10:00 Rekonstrukcja punktów oporowych stopy.
prof. dr hab. n. med. dr h.c. Kazimierz Kobus

10:00 - 10:15 Najczęstsze schorzenia płytek paznokciowych stóp.
dr n. med. Anna Czarnecka

10:15 - 10:30 Nieinfekcyjne schorzenia skóry stóp.
dr n. med. Ewa Kaniowska

10:30 - 10:45 Infekcyjne schorzenia skóry stóp.
dr n. med. Barbara Pytrus - Sędłak

10:45 - 11:10 Dyskusja
11:10 - 11:30 Przerwa kawowa

Sesja II

Moderatorzy:
prof. dr hab. Stanisław Lochyński
dr n. med. Anna Czarnecka
dr n farm. Magdalena Rogóż

11:30 - 11:45 Stopa cukrzycowa - profilaktyka, pielęgnacja i leczenie.
mgr Ewa Przywara

11:45 - 12:00 Ortonyksyjne metody korekcji wrastających paznokci.
mgr Bernadetta Chudzikowska -Las

12:00 - 12:15 Kwas salicylowy - właściwości, działanie i zastosowanie w preparatach do
pielęgnacji stóp.
dr n farm. Magdalena Rogóż

12:15 - 12:30 Pielęgnacja stóp z zespołem pękających pięt w gabinecie kosmetycznym.
mgr Monika Podborączyńska

12:30 - 12:45 Zastosowanie metody żelowej do protezowania płytki paznokciowej zniszczonej
w przebiegu choroby lub urazu.
mgr Jarosława Jarosz

12:45 - 13:05 Dyskusja

13:10 - 13:45 Lunch


14:00 - 17:30 Warsztaty: Praktyczne warsztaty z podziałem na trzy grupy.
(Dla każdej grupy przygotowano trzy warsztaty przedstawione poniżej.
Zmiana warsztatu przewidziana jest co godzinę).

Moderatorzy:
dr n farm. Magdalena Rogóż
mgr Jarosława Jarosz

Warsztat I. Ortonyksyjne metody korekcji wrastających paznokci - pokaz aplikacji klamer ortonyksyjnych i zastosowania kostki Arkady
mgr Bernadetta Chudzikowska - Łaś

Warsztat II. Pielęgnacja stopy cukrzycowej - mgr Ewa Przywara

Warsztat III. Metoda żelowa - zastosowanie do protezowania płytki paznokciowej
mgr Jarosława Jarosz

17:30 Zakończenie Konferencji - wręczenie certyfikatów.

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. n. med. dr h. c Kazimierz Kobus
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall
prof. dr hab. Stanisław Lochyński
prof. dr hab. n. med. Jerzy Widuchowski
prof. dr hab. Tadeusz Bober
dr hab. prof. WSF Mirosław Sopel
dr hab. prof. WSF Andrzej Czamara
dr n. med. Ewa Kaniowska
dr n. med. Andrzej Bugajski

Komitet Organizacyjny:

dr n. farm. Magdalena Rogóż
dr n. med. Barbara Pytrus - Sędłak
dr n. med. Anna Czarnecka
dr n. farm. Alicja Noculak Palczewska
dr Zbigniew Kaptur
mgr Jarosława Jarosz
mgr Monika Podborączyńska

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. prof. WSF Andrzej Czamara

Opłaty

  • Uczestnictwo w konferencji wynosi 200 złotych.
  • Uczestnictwo w konferencji dla studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii (WSF) wynosi 150 złotych.
  • Uczestnictwo w warsztacie - 70 złotych .
  • Uczestnictwo w warsztatach dla absolwentów i studentów WSF - 50 złotych.

Opłaty należy uiścić na konto Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu 50 -038 Wrocław, ul. T. Kościuszki 4.
Bank Zachodni WBK 61 1090 1522 0000 0001 0333 0636.
z dopiskiem PODOLOGIA w tytule przelewu.

Zgłoszenia uczestnictwa

Aby wziąć udziqał w Konferencji należy zgłosić swój udział poprzez wypełnienie formularza i wniesienie stosownej opłaty.

Aby wypełnić formularz >>kliknij tutaj<<