Strona główna Biura Karier

Strona główna Biura Karier

Aktualności

Strefa studenta i absolwenta

Strefa pracodawcy

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

Wolontariat, kursy szkolenia

Najwyższa nagroda pracy - to, czym pozwala nam się stać.

               John Ruskin 

Alt text


BIURO KARIER

Zadaniem Biura Karier jest pomoc w kształtowaniu ścieżki zawodowej studenta i absolwenta. Założeniem Biura Karier jest zdobycie przez studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zdobywania ważnych informacji na temat możliwości podjęcia pracy.

Studentom i absolwentom WSF oferujemy pomoc w zakresie:

 • określania własnych zainteresowań i kompetencji zawodowych
 • przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowania kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej
 • dostęp do informacji w obszarach: edukacja, rozwój osobisty i zawodowy, praca, kariera, przedsiębiorczość
 • dostęp do ofert pracy z branży medycznej i branż pokrewnych oraz ofert staży i praktyk zawodowych
 • możliwość nawiązania kontaktów zawodowych w środowisku pracodawców ,udział w targach pracy, konferencjach, zjazdach naukowych oraz innych imprezach organizowanych przez Wyższą Szkołę Fizjoterapii.
 • udział w badaniu losów zawodowych absolwentów.

Pracodawcom oferujemy:

 • pomoc w dotarciu do najlepszych studentów i absolwentów zainteresowanych podjęciem pracy
 • organizacje bezpośrednich spotkań ze studentami
 • bezpośredni dostęp do informacji na temat organizowanych przez Uczelnię konferencji, zjazdów, szkoleń i kursów zawodowych
 • możliwość wzięcia udziału w wykładach otwartych oraz eventach organizowanych przez Wyzszą Szkołę Fizjoterapii

Biuro karier

Kontakt

Koordynator: mgr Dorota Janiec - Koncewicz

tel 71/342 50 02 w. 4

e-mail biurokarier@wsf.wroc.pl