Bazy danych

Biblioteka Wyższej Szkoły Fizjoterapii oferuje dostęp do baz danych oraz elektronicznych czasopism.

Bazy EBSCO udostępniane są studentom w czytelni. Pracownicy WSF mogą otrzymać hasła dostępu, umożliwia to korzystanie z baz z komputerów domowych.

Czasopisma elektroniczne ELSEVIER, SPRINGER i WILEY-BLACKWELL udostępniane są wyłącznie w czytelni. Są to bazy interdyscyplinarne udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej.

Bazy danych WEB OF SCIENCE i SCOPUS są bazami zawierającymi abstrakty oraz indeksy cytowań.

EBSCO i Medline Complete

Elsevier

Springer

Wiley-Blackwell

Web of Science

Scopus

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona