Nowości i aktualności

Wymagania dotyczące prac oraz egzaminów dyplomowych i magisterskich (Rozporządzenie Rektora)

Informacje na temat wymagań dotyczących egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie: >>czytaj więcej<<

Wymagania dotyczące prac oraz egzaminów magisterskich i dyplomowych
Uchwała Nr 6 z dnia 25 września 2008r. dotycząca prac oraz egzaminów magisterskich i dyplomowych w WSF

Wymagania dotyczące prac licencjackich i magisterskich składanych w Bibliotece WSF :

Studenci kończący studia, zobowiązani są zwrócić do biblioteki wszystkie książki i złożyć egzemplarz pracy magisterskiej/ licencjackiej. Zwrot książek i przekazanie do biblioteki pracy magisterskiej/ licencjackiej jest warunkiem uzyskania pieczątki na karcie obiegowej.
Pracę magisterską/ licencjacką należy złożyć w bibliotece po otrzymaniu karty obiegowej z dziekanatu.

Egzemplarz pracy magisterskiej złożony w Bibliotece WSF musi zawierać:
- kartę tytułową, sporządzoną wg zasad ustalonych w zarządzeniu rektora (zarządzenie rektora i wymogi formalne pracy znajdują się powyżej),
- na karcie tytułowej wymagany jest tytuł w j. polskim i angielskim,
- na karcie tytułowej konieczny jest podpis promotora,
- streszczenia i słowa kluczowe w j. polskim i angielskim,
- praca musi być wydrukowana dwustronnie w kolorze,
- praca musi być oprawiona w twardą oprawę .

Egzemplarz pracy licencjackiej złożony Bibliotece WSF musi zawierać:
- kartę tytułową, sporządzoną wg zasad ustalonych w zarządzeniu rektora,
- na karcie tytułowej wymagany jest tytuł w j. polskim i angielskim,
- na karcie tytułowej konieczny jest podpis promotora,
- streszczenia i słowa kluczowe w j. polskim i angielskim,
- praca musi być wydrukowana dwustronnie w kolorze,
- praca musi być oprawiona w miękką oprawę (nie bindowaną !).


KSIĄŻKA NA WAKACJE !
W Bibliotece WSF można wypożyczyć książki na wakacje.