Aktualności

Aktualności ogólne

UWAGA!
Dni i godziny urzędowania Dziekanatu uczelni:
- codziennie (od poniedziałku do niedzieli): 10:00 - 15:00 W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA DO CZERWCA
- od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem niedziel): 10:00 - 15:00 W OKRESIE OD 02 LIPCA DO 02 PAŹDZIERNIKA


II termin egzaminu licencjackiego odbędzie się w WSF 9 sierpnia 2017 (środa). Wszyscy przystępujący do egzaminu zobowiązani są do zaliczenia części praktycznej i teoretycznej.
Porządek egzaminu jest następujący:
o godz. 8.30 zdają osoby o numerach albumu: 7862, 7911, 7942, 7989, 8024, 8219 , 8273

o godz. 12.00 zdają osoby o numerach albumu: 7422, 7872, 7488, 8146, 8195

Osoby oznaczone „ *” mogą przystąpić do egzaminu tylko i wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań dopuszczających do egzaminu.* *


UWAGA!

ODBIÓR DOKUMENTÓW Z UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST MOŻLIWY NAJWCZEŚNIEJ PO UPŁYWIE 30 DNI OD OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ.
DOKUMENTY NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE.
W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI WYMAGANE JEST PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE DLA OSOBY, KTÓRA BĘDZIE ODBIERAŁA DOKUMENTY.


UWAGA!

FIZJOTERAPIA II STOPNIA
STUDIA NIESTACJONARNE

STUDENCI, KTÓRZY CHCĄ ODBYĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZORGANIZOWANĄ PRZEZ WSF W PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA ZOBOWIĄZANI SĄ OSTATECZNIE DO DNIA 15 CZERWCA 2017 SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KIEROWNIKIEM PRAKTYK MGR DOROTĄ ZOWCZAK DROGĄ MAILOWĄ: dorota.zowczak@gmail.com


Wydawanie kart zaliczeniowo - egzaminacyjnych

WYDAWANIE KART ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNYCH NA SEMESTR LETNI (ODPOWIEDNIO NA SEMESTR II WZGLĘDNIE SEMESTR IV WZGLĘDNIE SEMESTR VI) ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DZIEKANACIE UCZELNI POCZĄWSZY OD 27 MAJA 2017 ROKU.


UWAGA!
STUDENCI KOŃCZĄCY NAUKĘ WSF W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

(BĘDĄCY AKTUALNIE NA SEMESTRZE VI STUDIÓW I STOPNIA WZGL. NA SEMESTRZE IV STUDIÓW II STOPNIA)

DZIEKANAT INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 30 MAJA 2017 ROKU ( WTOREK ) ROZPOCZYNA PROCEDURĘ PRZYJMOWANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ TEJ PROCEDURY NA STRONIE WWW.WSF.WROC.PL W ZAKŁADCE DLA STUDENTA ->DZIEKANAT ->WAŻNE TERMINY ->WYMAGANIA DOTYCZĄCE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH DLA STUDIÓW I i II STOPNIA

##Informacje nt. wymagań dotyczących egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie: >>czytaj więcej<<


UWAGA!

KOSMETOLOGIA TRYB STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Najbliższe konsultacje w sprawie praktyk zawodowych u pani mgr Katarzyny Jacyszyn odbędą się w dziekanacie WSF w następujących terminach:
- wtorek, dnia 4 LIPCA 2017 roku w godzinach od 9:00 do 9:45;
- piątek, dnia 7 LIPCA 2017 roku w godzinach od 12:00 do 13:00;
- poniedziałek, dnia 10 LIPCA 2017 roku w godzinach od 10:00 DO 11:00


UWAGA!

FIZJOTERAPIA II STOPNIA
STUDIA NIESTACJONARNE
Ostatnie ( przed terminem wrześniowym ) konsultacje w sprawie praktyk zawodowych u pani mgr Doroty Zowczak odbędą się: w sobotę, dnia 15 LIPCA 2017 roku od godz.11.00 w sali nr 123 .


UWAGA!
ZAPRASZAMY DO PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH WSZYSTKICH STUDENTÓW WSF!

WARUNKIEM PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW JEST:
- OPŁACONE NA BIEŻĄCO WSZYSTKIE RATY CZESNEGO ZA NAUKĘ, DLA STUDENTÓW I i II ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA - WŁĄCZNIE Z RATĄ Z TERMINEM PŁATNOŚCI DO 05.05.2017 ROKU, DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW I STOPNIA - WŁĄCZNIE Z RATĄ Z TERMINEM PŁATNOŚCI DO 01.05.2017 ROKU
- OPŁACONA SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) BĄDŹ POSIADANIE WŁASNEJ POLISY UBEZPIECZENIOWEJ
- ODBYTE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE
- ODDANA KARTA ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNA Z SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
- EWENTUALNIE ( W PRZYPADKU PRZYZNANIA DO 31.03.2017 ROKU NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 STATUSU: WPIS WARUNKOWY) ODDANA KARTA ZALICZENIOWO-UZUPEŁNIAJĄCA
- ROZLICZONE PRAKTYKI ZAWODOWE Z POPRZEDNICH SEMESTRÓW ( JEŚLI DOTYCZY )


NIEODEBRANE DECYZJE STYPENDIALNE ZOSTAŁY WYSŁANE POCZTĄ TRADYCYJNĄ DO STUDENTÓW DNIA 28.03.2017 R.

Lista osób, którym przyznano lub odmówiono przyznania stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości i specjalnego dla osób niepełnosprawnych znajduje się w poniższym zarządzeniu.

Zarządzenie Prorektora ds. studenckich w sprawie wypłacania świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017
Zarządzenie 1/III/2017

Brak odbioru decyzji skutkuje brakiem wypłaty stypendium na podane indywidualne konto studenta.

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy można składać za pośrednictwem dziekanatu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dopiero po odebraniu decyzji.


UWAGA!

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 NA SEMETR LETNI MOZNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WSF W TERMINACH:
OD 15.02.2017 R. DO 28.02.2017 R.

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne na semetr zimowy w roku akademickim 2016/2017, których sytuacja rodzinna i materialna nie uległa zmianie w odniesieniu do stanu poświadczonego w semestrze zimowym, składają wniosek o stypednium socjalne wraz z oświadczeniem, iż złożone poprzednio dokumenty pozostają w zgodzie ze stanem faktycznym.

Stypendia w semestrze letnim przyznawane są na okres 4 miesięcy.

Więcej informacji na stronie: >>czytaj więcej<<


UWAGA!

PRZYPOMINAMY, IŻ W TYTULE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE, M.IN. CZESNE, LEGITYMACJĘ NALEŻY WPISAĆ:
IMIĘ, NAZWISKO, NR ALBUMU STUDENTA ORAZ RODZAJ USŁUGI EDUKACYJNEJ

NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ PŁATNOŚCI ZA CZESNE Z PŁATNOŚCIAMI ZA INNE USŁUGI, M.IN. WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.

PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BZ WBK Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161


ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH DO DZIEKANATU WSF!

Lista osób, którym przyznano lub odmówiono przyznania stypendium znajduje się w poniższym zarządzeniu.

Zarządzenie Prorektora ds. studenckich w sprawie wypłacania świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017
Zarządzenie 1/XI/2016

Brak odbioru decyzji skutkuje brakiem wypłaty stypendium na podane indywidualne konto studenta.

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy można składać za pośrednictwem dziekanatu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dopiero po odebraniu decyzji.


UWAGA!

BARDZO WAŻNE!

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ( NNW ) DLA STUDENTÓW WSF WROCŁAW
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie obowiązku objęcia przez daną uczelnię swoich studentów ubezpieczeniem NNW, Dziekanat przypomina o powinności ciążącej na wszystkich uczęszczających studentach WSF z siedzibą we Wrocławiu, którzy w bieżącym roku akademickim 2016/2017 mają obowiązek odbycia praktyk studenckich, w sprawie złożenia najpóźniej do niedzieli, 18.06.2017 r. deklaracji w sprawie ubezpieczenia NNW na okres minimum do końca bieżącego roku akademickiego, tj. 30.09.2017 r. W tym przypadku istnieją dwie możliwości załatwienia tej deklaracji, albo poprzez okazanie kopii odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej NNW zawartej przez studenta we własnym zakresie albo poprzez wykupienie tej polisy za pośrednictwem WSF w firmie ALLIANZ przez wpłacenie w dziekanacie w gotówce składki rocznej w kwocie 50 zł i wpisanie na odpowiedniej liście do ubezpieczenia (do pobrania w dziekanacie przez starostów) swoich podstawowych danych osobowych. Poniżej lista studentów ( podanych wg ich numerów umów i z podziałem na poszczególne roczniki ), którzy od dnia 01.10.2016 r. do 16.06.2017 r. nie złożyli stosownej deklaracji:
1/ I ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA STACJONARNE
-
2/ II ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA STACJONARNE
-
3/ III ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA STACJONARNE
-
4/ I ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-
5/ II ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-
6/ III ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-
7/ I ROK FIZJOTERAPIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
9000
8/ II ROK FIZJOTERAPIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
8255
9/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
-
10/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
-
11/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
-
12/ I ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA STACJONARNE
-
13/ II ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA STACJONARNE
-
14/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-
15/II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-
16/III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-
17/I ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
-
18/II ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
-


Uwaga!

####Zasady wystawiania faktur za czesne.
>>czytaj więcej<<


  • Konsultacje:

Prorektor ds. kształcenia dr Andrzej Bugajski: środa w godz. od 13:30 do 14:30

Prorektor ds. studenckich dr Andrzej Zaleski

Logowanie dla studentów I roku WSF

UWAGA!!! Logowanie dla studentów I roku będzie aktywne od lutego 2017 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188)
oraz Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii nr 10/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. został wprowadzony indeks elektroniczny dla studentów I roku.
Indeks elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.wsf.wroc.pl.

Zalogowanie będzie możliwe po wpisaniu w prawym górnym rogu danych logowania i wciśnięciu przycisku zaloguj się .

  • W polu nazwa użytkownika należy podać czterocyfrowy numer umowy.
  • W polu hasło należy wprowadzić 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.